PJEŠAČKA TURA ZA UŽIVANJE

Lukavica, sa svojim pripadajućim djelovima, Velikim i Malim Žurimom i najvišim vrhom Stožac na 2.141 m nadmorske visine, spada u najljepše predjele Župe Nikšićke. Od Nikšića pa sve do Malog Žurima ima 30-tak kilometara, što je oko pola sata vožnje, a od Malog Žurima do Kapetanovog jezera ima oko 8,5 kilometara, odnosno 2 do 2,5 sata pješačenja, što čini izvanrednu a laganu planinarsku turu. Do Kapetanovog jezera, koje se nalazi na 1.678 metara nadmorske visine, iz pravca Nikšića stiže se autom preko rudnika “Zagrad”, Luka Bojovića, Bara Bojovića i Nikšinog kiljana. Cijela vožnja, djelimično asfaltiranim putem, traje nekih sat i petnaest minuta. Iz pravca Kolašina, do Jezera se dolazi pješačkim stazama, koje kreću iz Veljeg Dubokog, do Jezera mogu stići samo najizdržljiviji planinari. Teritorijalno gledano, Jezero pripada opštini Kolašin, iako je bliže, a i pristupačnije, Nikšiću.

Kanjon Mrtvice

U proljeće kanjon rijeke Mrtvice pokazuje se posjetiocima u svojoj svojoj ljepoti, kao na ovoj lijepoj fotografiji snimljenoj 30. maja 2016. godine.

Niz strane okolnih planina spuštaju se brojni izvori, od kojih se svojom posebnom ljepotom izdvajaju Bijeli nerini, čije se pjenušave vode uz specifičan huk, u slapovima slivaju u Mrtvicu.

Planinska rijeka Mrtvica duga je oko 10 kilometara, a njen kanjon dubok je oko 1250 metara, što ga svrstava na drugo mjesto odmah iza kanjona rijeke Tare.

Posebnu atrakciju čudesnog kanjona rijeke Mrtvice, predstavljaju Mrtvičke grede, uski prolaz uklesan u stijene rovačkih planina koje se nadvijaju nad rijekom.

U ovom kanjonu nalazi se i čuvena Kapija želja, mjesto na kojem prema legendi vila sa Maganika ispunjava želje putnika namjernika.

Kapetanovo jezero

Nedaleko od Nikšića, na samoj granici između opština kolašin i Nikšić, na nadmorskoj visini od 1678 metara, nalazi se Kapetanovo jezero.

Kao i mnoga jezera u Crnoj Gori, i ovo jezero je nastalo kao rezultat ledničke aktivnosti, mada o njegovom nastanku i imenu postoje i legende koje kruže u narodu Lukavice i okolnih mjesta.

Prema legendi, nikšićki kapetan Mušović, imao je na mjestu današnjeg jezera katun i često je boravio u njemu, uživajući u ljepotama ovoga mjesta. Iznad njegovog katuna, u planinskim stijenama, nalazio se izvor čije su vode planinske vile koristile da se kupaju u povrate snagu.

Svaku noć bi se na izvoru vile skupljale, puštale izvorske vode, i skrivene od očiju ljudi, kupale se i pile bistru izvorsku vodu. Kada bi, pred zoru, krenule da idu, vile bi zatvarale izvor do sledeće noći i novog okupljanja.

Read More

Manito jezero

U carstvu Moračkih planina u području Lukavice nalazi se ovo manje ledničko jezero, poznato kao Manito jezero, ali u narodu i kao Brnjičko, po okolnom kraju Brniku. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 1.773m, u blizini poznatijeg Kapetanovog jezera.

Manito jezero je dužine 22m i širine oko 14m, a teritorijalno pripada opštini Kolašin.