PJEŠAČKA TURA ZA UŽIVANJE

Lukavica, sa svojim pripadajućim djelovima, Velikim i Malim Žurimom i najvišim vrhom Stožac na 2.141 m nadmorske visine, spada u najljepše predjele Župe Nikšićke. Od Nikšića pa sve do Malog Žurima ima 30-tak kilometara, što je oko pola sata vožnje, a od Malog Žurima do Kapetanovog jezera ima oko 8,5 kilometara, odnosno 2 do 2,5 sata pješačenja, što čini izvanrednu a laganu planinarsku turu. Do Kapetanovog jezera, koje se nalazi na 1.678 metara nadmorske visine, iz pravca Nikšića stiže se autom preko rudnika “Zagrad”, Luka Bojovića, Bara Bojovića i Nikšinog kiljana. Cijela vožnja, djelimično asfaltiranim putem, traje nekih sat i petnaest minuta. Iz pravca Kolašina, do Jezera se dolazi pješačkim stazama, koje kreću iz Veljeg Dubokog, do Jezera mogu stići samo najizdržljiviji planinari. Teritorijalno gledano, Jezero pripada opštini Kolašin, iako je bliže, a i pristupačnije, Nikšiću.